Οι λειτουργίες του σαρωτή ZBL-R800

- Apr 24, 2019-

Οι λειτουργίες του σαρωτή ZBL-R800


1. Διπλή λειτουργία δοκιμής οπλισμού και σκουριάς.

2. Προσδιορίστε την θέση, την κατεύθυνση και τη διανομή του βραχίονα.

3. Ελέγξτε το πάχος του καλύμματος σκυροδέματος.

4. Ελέγξτε τη διάμετρο της ράβδου.

5. Προσδιορίστε αυτόματα το πάχος του καλύμματος σκυροδέματος.

6. Δοκιμή μονό ηλεκτροδίων σκυροδέματος διάβρωσης σκυροδέματος.

7. Δοκιμή διπλού ηλεκτροδίου σκυροδέματος διάβρωσης σκυροδέματος.

8. Διαχωρίστε τη διάβρωση των οπλισμών σε μέγιστες 10 γκρίζες αποχρώσεις ή χρωματικές γραφικές παραστάσεις.

9. Ελέγξτε την αποθήκευση, τον έλεγχο και τη μετάδοση δεδομένων.

10. Αναλύστε επαγγελματικά το λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων δοκιμών.