Ψηφιακός υπερηχητικός ανιχνευτής σφαλμάτων YFD200

- May 28, 2018-

YFD200 ULTRASONIC FLAW DETECTOR.JPG

Χαρακτηριστικά

* Αυτόματη βαθμονόμηση, Αυτόματο κέρδος

* Αυτοματοποιημένη καταγραφή βίντεο της δοκιμαστικής διαδικασίας και παιχνιδιού

* Περιλαμβάνει DAC, AVG, B σάρωση, AWS, 6dB DAC

* Υψηλή ταχύτητα σύλληψης και πολύ χαμηλό θόρυβο

* Στερεό μεταλλικό περίβλημα (με IP65)

* Υψηλή αντίθεση προβολή της κυματομορφής

* Ισχυρό λογισμικό PC υποστηρίζει την εξαγωγή των αναφορών σε excel