Βήμα εργασίας του σφυριού Schmidt

- Jun 13, 2018-

  1. Χρησιμοποιήστε μια πέτρα λείανσης για να εξομαλύνετε την επιφάνεια δοκιμής

  2. Εκτελέστε μερικές δοκιμαστικές επιπτώσεις με το σφυρί επαναφοράς σε αυτή την ομαλή, σκληρή επιφάνεια πριν κάνετε οποιεσδήποτε μετρήσεις που πρόκειται να αξιολογήσετε. Εκτελέστε έλεγχο συνέπειας στον άκμονα δοκιμής

  3. Τοποθετήστε το σφυρί κάθετα προς και επάνω στην επιφάνεια δοκιμής. Σπρώξτε τη σφύρα δοκιμής σκυροδέματος προς την επιφάνεια σε ένα μέτριο σπάσιμο μέχρι να ενεργοποιηθεί η κρούση. Γνωρίζοντας ότι το έμβολο δημιουργεί μια ανάκρουση όταν αναπτύσσεται.

20140529_104953.jpg