Τι είναι ο μετρητής ειδικής αντίστασης

- Apr 13, 2018-

Ο ανιχνευτής δυναμικού δημιουργεί ένα ηλεκτρικό ρεύμα για να κάνει διάσταση μετάλλου. Η τιμή της αντίστασης θα αντικατοπτρίζει το ηλεκτρικό ρεύμα θα περνά ευκολότερα μέσα από το σκυρόδεμα, και μεγαλύτερη πιθανότητα διάβρωσης μέσα.

R62 concrete resistivity tester.jpg

Σχετικό προϊόν: http: //www.tflowmeter.com/civil-engineering-inspection/concrete-resistivity-tester/