Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μέτρησης ροής;

- Apr 20, 2017-

Πλεονεκτήματα της μέτρησης της ροής με υπερήχους

1.Εξάλλου προσπάθεια εγκατάστασης και κόστος
2.Η μέτρηση είναι ανεξάρτητη από την αγωγιμότητα και την πίεση του ρευστού
3.Η απώλεια πίεσης, καμία πιθανότητα διαρροής
4.Καθαρή εγκατάσταση για υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
5.Δεν είναι απαραίτητη η κοπή των σωληνώσεων, η διακοπή της διαδικασίας, η απενεργοποίηση της εγκατάστασης
6.Δεν χρειάζεται πρόσθετο εξάρτημα για συντήρηση.

Πλεονεκτήματα των μετρητών Vortex

1. Ευρεία απόσταση (για τους αριθμούς Reynolds πάνω από l0, OOO).
2. Μια ακρίβεια 1 τοις εκατό του επιτοκίου.
3.Ένα ευρύ φάσμα μεγεθών.
4. Γραμμική έξοδος.
5. Διαθεσιμότητα παλμών και αναλογικών εξόδων.

Περιορισμοί των μετρητών Vortex
1. Υπάρχει περιορισμένη σειρά δομικών υλικών.
2. Οι μετρητές με στροβιλισμό γενικά δεν είναι κατάλληλοι για πολτούς ή Υ με υψηλό ιξώδες.
3. Οι χρήστες δεν μπορούν να ελέγξουν τη βαθμονόμηση
4. Απαιτείται στροβιλώδης ροή.
5. Οι μετρητές περιδινήσεων έχουν περιορισμούς υπερκάλυψης.
6. Μπορεί να απαιτούνται φίλτρα.
7. Οι μετρητές των δονήσεων επηρεάζονται από την παλλόμενη ροή.