Αντιμετώπιση προβλημάτων του μετρητή στάθμης ραντάρ

- Aug 28, 2018-

Βαριά στο καθετήρα ή σφάλμα συχνά


Ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση του προβλήματος είναι η ανύψωση του καθετήρα, αλλά μερικές φορές ο περιορισμένος χώρος εγκατάστασης δεν μπορεί να τον αποκαταστήσει. Στη συνέχεια, συνδέστε την τιμή της μέτρησης στάθμης και της αντλίας, Μειώνοντας την τιμή μέγιστου επιπέδου κατά 0,5m όταν το vaule φθάσει στη μέγιστη αντλία θα σταματήσει ή θα ξεκινήσει την είσοδο / έξοδο υλικού

Radar level meter.jpg