Δοκιμαστής ακεραιότητας πασσάλων, δυναμικός ανιχνευτής πασσάλων που έρχεται σύντομα

- Feb 06, 2018-

Ο δυναμικός ανιχνευτής κεφαλών ZBL-P8100 χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ακεραιότητας του σωρού από σκυρόδεμα και για την αναγνώριση της έκτασης και της θέσης του ανιχνευτή σωρού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ανακλώμενου κύματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή σωρού διάχυσης και σωρού σφυριών και επίσης για τη δοκιμή της εκτεθειμένης άνω επιφάνειας κατασκευών τέτοιων πυλώνων.


Ο ZBL-P8100 είναι ένας ελεγκτής ακεραιότητας πασσάλων ο οποίος είναι εφοδιασμένος με 2 κανάλια συλλογής δεδομένων και μπορεί να αποκτήσει δεδομένα από επιταχυνσιόμετρο ή όργανο σφυρί ή από δύο επιταχυνσιόμετρα.


pile integrity tester (3)_副本.jpg