Δοκιμή ακεραιότητας πασσάλων στη δοκιμή επιτόπου

- Jun 11, 2018-

application-pile integrity tester_副本.jpg

Ο δυναμικός ανιχνευτής πασσάλων ZBL-P8100 χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει την ακεραιότητα του σωρού σκυροδέματος και να προσδιορίσει την έκταση και τη θέση του ανιχνευτή σωρού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ανακλώμενου κύματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή σωρού διάχυσης και σωρού σφυριών και επίσης για τη δοκιμή της εκτεθειμένης άνω επιφάνειας των κατασκευών, όπως είναι οι πυλώνες


Ανιχνευτής ακεραιότητας πασσάλων εφοδιασμένος με 2 κανάλια συλλογής δεδομένων και μπορεί να αποκτήσει δεδομένα από επιταχυνσιόμετρο ή όργανο σφυρί ή από δύο επιταχυνσιόμετρα