Δοκιμαστής ακεραιότητας πασσάλων

- Apr 26, 2018-

Ο δοκιμαστής ακεραιότητας πασσάλων είναι συνήθως όργανα για δοκιμές σωρού. Είναι κατάλληλο για σωρούς χωρίς ηχητικό σωλήνα περίπου 60mm. Και είναι αρχή όπως παρακάτω:

PILE INTEGRITY TESTER A.jpg