Ένα πακέτο μετρητή ρωγμών έτοιμο για αποστολή

- May 02, 2018-

VM-6360 (3).jpg

Ψηφιακός μετρητής κραδασμών VM6360

Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της περιοδικής κίνησης, για τον έλεγχο της ανισορροπίας και της απόκλισης των κινούμενων μηχανημάτων. Ειδικά σχεδιασμένο για τη μέτρηση διαφόρων μηχανικών κραδασμών. έτσι ώστε να παρέχονται τα δεδομένα για τον ποιοτικό έλεγχο, το χρόνο εκτέλεσης και τη συντήρηση του εξοπλισμού.