Μη μεταλλικά υπερήχων ανιχνευτή σε δοκιμή ιστοσελίδα

- May 23, 2018-

Μη μεταλλικά υπερήχων ανιχνευτή δοκιμής στο εσωτερικό ελάττωμα σε σκυρόδεμα

ultrasonic detector_副本.jpg