Νέος μετρητής ροής αεριωθούμενου αεριοστροβίλου με τετράγωνη οθόνη

- Feb 22, 2019-

Το αέριο ρέει διαμέσου του περιβλήματος στροβίλου προκαλώντας την περιστροφή ενός εσωτερικού δρομέα. Καθώς περιστρέφεται ο ρότορας, δημιουργείται ηλεκτρικό σήμα στο πηνίο παραλαβής. Αυτό το σήμα μετατρέπεται σε μηχανικές μονάδες (λίτρα, κυβικά μέτρα, γαλόνια κλπ.) Στην τοπική οθόνη όπου ισχύει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προαιρετικά εξαρτήματα για την εξαγωγή του σήματος σε άλλο εξοπλισμό.

Gas turbine flow meter