Πώς να επιλέξετε έναν κατάλληλο υπερηχητικό μετρητή ροής Open Channel

- Aug 07, 2018-

Για την εφαρμογή της μέτρησης ροής, όπως οι διαύλους μετατόπισης των αστικών υδάτινων πόρων, οι αποχετευτικοί αγωγοί εκτροπής και αποχέτευσης και οι δίαυλοι επεξεργασίας λυμάτων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες για την επιλογή κατάλληλων μεθόδων μέτρησης.

1) το μέγεθος και το σχήμα της πλωτής οδού, το εύρος ροής, τη μέγιστη ροή και την ελάχιστη ροή.

2) Απαιτήσεις ακρίβειας μέτρησης.

3) Εγκατάσταση του ροόμετρου και περιβαλλοντικές συνθήκες.

4) υγρή κατάσταση, καθαριότητα, συγκέντρωση στερεής φάσης, διαβρωτική,

5) Επιτρεπτό σφάλμα (ή ανυψωμένο επίπεδο νερού) και κλίση καναλιού στο χώρο.

6) Μέρη οργάνου και υλικά σε επαφή με υγρά.