Τελική δοκιμή ανιχνευτή οπλισμού GW50

- May 07, 2018-

gw50b rebar detector.png