Δώστε Τεχνικές και Δραστηριότητες Υποστήριξης του ZBL-R660 Barbar Scanner για την οδική δοκιμή στο Yunnan

- Oct 15, 2018-

Δώστε τεχνική υποστήριξη για τον ανιχνευτή ZBL-R660 Rebar για την οδική δοκιμή στο Yunnan

rebar scanner r660

rebar scanner