Μετρητής επιπέδου υπερήχων με δυνατότητα έκρηξης έτοιμο για αποστολή

- Apr 27, 2018-

explsion proof ultrasonic level meter.jpg

Έλεγχος έκρηξης με υπερήχους, σχεδιασμός για τη μέτρηση της στάθμης σε ανοικτή δεξαμενή. Εφαρμόστε σε ευρύ υγρό, όπως πετρέλαιο, χημικό υγρό, λύματα κ.λπ. Το υψηλότερο επίπεδο μέτρησης είναι 20 μέτρα.


Ο μετρητής στάθμης υπερήχων UTG21-BE

UTG21-H Μετρητής υπερήχων υψηλής ακρίβειας