Αγγλικά Εμφάνιση του TEM-620XH Scanner

- Apr 26, 2019-

Αγγλική εμφάνιση Εμφάνιση του TEM-620XH Scanner


TEM-620XH

Για την υποδομή κατασκευής ανιχνεύστε τη θέση των ράβδων και το πάχος του σκυροδέματος