Οικονομική Μονάδα ροής με υπερήχους

- Feb 11, 2018-

Ο μετρητής ροής με υπερήχους TDS-100M μπορεί να λειτουργήσει μόνος του χωρίς μονάδα LCD και πληκτρολόγιο. Οι χρήστες μπορούν να ενσωματώσουν ακόμη και μια σειρά υπομονάδων ροής υπερήχων σε ένα μετρητή ροής πολλαπλών καναλιών που μπορεί να μετρήσει έως και αρκετές δεκάδες διαφορετικούς σωλήνες ή ένα μετρητή ροής που έχει υψηλότερη ακρίβεια με τη μέτρηση του ίδιου σωλήνα με όλα τα κανάλια. Ο σχεδιασμός του δομοστοιχείου ροής υπερήχων έχει ως στόχο να παρέχει στους χρήστες, όπως οι ολοκληρωτές συστημάτων και οι χρήστες ΚΑΕ, το χαμηλότερο κόστος αλλά και το μετρητή ροής υψηλής απόδοσης


Module ultrasonic flow meter.jpg

* 8-36VDC

* 1 × έξοδος MODUBUS RS485 4,4-20mA και OCT

* Είσοδος αντοχής πλατίνας 4-20mA και PT100

* Αγγλική οθόνη LCD

* IP57

* Λειτουργήστε με τον αισθητήρα σφράγισης, εισαγωγής και κυψελίδας ροής

* Διάμετρος σωληνώσεων από 15mm έως 6000m

* Δυνατότητα δικτύωσης GPRS / GSM με συγκεκριμένο μοντέλο

Clamp on ultrasonic flow module.jpg