Εφαρμογή ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου σε διάφορες συναλλαγές

- Apr 17, 2017-

Η εφαρμογή του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου στις βιομηχανίες είναι κυρίως τρεις τύποι:

Πρώτον, το μέσο μεγάλης διαμέτρου εφαρμόζεται περισσότερο στην τεχνική υδροδότησης και αποστράγγισης.

Δεύτερον, μικρό και μεσαίο διαμέτρημα χρησιμοποιείται συχνά σε στερεό-υγρό δύο ίσες αρκετές υγρές ή απαιτητικές θέσεις? Όπως η μέτρηση της χαρτοποιίας χαρτοπολτού και πολτό του μαύρου υγρού, μη σιδηρούχων βιομηχανία μεταλλουργίας, εργοστάσιο προετοιμασίας άνθρακα του πολτού άνθρακα, ισχυρή διάβρωση υγρή χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία χάλυβα υψικαμίνων Tuyere ψύξη του νερού ψύξης και διαρροής, μεγάλης απόστασης αγωγού υδραυλική μεταφορά Τη μέτρηση και τον έλεγχο ροής άνθρακα.

Τρίτον, μικρή διάμετρος, μικρή διάμετρος. Συχνά χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία τροφίμων, στη βιολογική μηχανική κ.λπ., έχουν υγειονομικές απαιτήσεις.

Επιλογή ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου ανάλογα με τη χρήση:

1, υψηλής πίεσης τύπου: πετροχημικών στερεά ιλύος και την τεχνολογία παραγωγής της υψηλής πίεσης της έγχυσης νερού, τη μέτρηση της ροής και τον έλεγχο.

2, τύπος καταδύσεων: μέτρηση ροής ανοικτού διαύλου, εναλλακτικές λύσεις για τον παραδοσιακό μετρητή ροής.

Τύπος 3, την υγεία: αφαιρέστε το πλύσιμο απολύμανση είναι βολικό, γρήγορη εγκατάσταση, εφαρμόσιμη στο φαρμακευτικό τμήμα και ούτω καθεξής.

4, συνηθισμένο: μέτρο που χρησιμοποιείται σε ιατρικά, τρόφιμα κ.λπ.

5, τύπου έκρηξης: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβαλλοντικές συνθήκες εκρηκτικής ατμόσφαιρας, όπως η χημική βιομηχανία, η χρήση άνθρακα.