14 σειρές αναβαθμισμένου τύπου ηλεκτρομαγνητικού μετρητή ροής έχουν έτοιμες για αποστολή

- May 14, 2018-

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο για τη μέτρηση του νερού

με έξοδο 4-20mA + Hart

electromagnetic flow meter (2).jpg