100 σειρές ηλεκτρομαγνητικών μετατροπέων έτοιμες για αποστολή

- Aug 09, 2018-

Τα ηλεκτρομαγνητικά καλύμματα, το ηλεκτρονικό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού μετρητή ροής, χρησιμοποιούν το κεντρικό τμήμα για να στείλουν το σήμα και να παράσχουν έξοδο για να ικανοποιήσουν το τηλεχειριστήριο. Και τοπικά εμφανίζει το αποτέλεσμα της δοκιμής.

magnetic converters_.jpg