Αρχή εργασίας της υπερηχητικής ανίχνευσης ελαττωμάτων

- Apr 20, 2018-

ultrasonic flaw detector.jpg

Όταν το υπερηχητικό κύμα διαδίδεται σε μια εργασία, μπορεί κανείς να ανιχνεύσει σε αυτήν την επίδραση επί της διάδοσης του υπερηχητικού κύματος με βάση το ακουστικό χαρακτηριστικό που αποδεικνύεται από το ελάττωμα του υλικού. Βάσει αυτής της αρχής, με τη χρήση υπερηχητικού κύματος μπορεί κανείς να μετρήσει τέτοιες ατέλειες όπως ρωγμές, οπές και συμπερίληψη σε μέσα όπως μέταλλο, μη μέταλλο και σύνθετο, κλπ.