Ποιο είναι το μετρητή πάχους;

- Apr 17, 2017-

Ο μετρητής πάχους ακτινοβολίας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Μία κλάση είναι η μέτρηση του πάχους του υλικού που απορροφάται και η ένταση μεταβάλλεται με τη χρήση των συρμάτων ακτινοβολίας των β και γ για τη διείσδυση των μετρημένων υλικών. Η άλλη είναι η χρήση της αρχής της εκ των υστέρων ακτινοβολίας, η ακτινοβολία μέσω του υλικού όταν το φαινόμενο σκέδασης, όταν η γωνία διασκορπισμού υπερβαίνει τους 90 ° και η αντίστροφη ένταση σκέδασης σχετίζεται με το πάχος του υλικού που μετράται από την ένταση ακτινοσκοπίας Μπορεί να μετρηθεί το πάχος.

Ο κοινός μετρητής πάχους διαθέτει μετρητή πάχους ακτινοβολίας, μετρητή πάχους ακτίνων Χ, μετρητή πάχους τύπου φούσκας υψηλής έντασης, μετρητή πάχους τύπου μικροκυμάτων και μετρητή πάχους επαγωγής κυλίνδρου επαφής.