τι είναι ο μετρητής κάλυψης

- Apr 24, 2019-

Ένας μετρητής κάλυψης είναι ένα όργανο για τον εντοπισμό των οπλίων και τη μέτρηση του ακριβούς καλύμματος σκυροδέματος. Οι ανιχνευτές ράβδων είναι λιγότερο εξελιγμένες συσκευές που μπορούν να εντοπίσουν μόνο μεταλλικά αντικείμενα κάτω από την επιφάνεια. Λόγω του οικονομικά αποδοτικού σχεδιασμού, η μέθοδος επαγωγής παλμών είναι μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λύσεις.