Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του πομπού επιπέδου ραντάρ με οδηγό;

- Dec 27, 2017-

Πλεονεκτήματα του πομπού ραντάρ με επίπεδο καθοδηγούμενου κύματος

Εφαρμογή με μεταβολή της πυκνότητας, διακύμανση της πίεσης και της θερμοκρασίας. Χρονικά όρια με στενή ρύθμιση. Μέτρηση της επιφάνειας ανεξάρτητα από την πυκνότητα

Πλεονεκτήματα -
1.Μεγάλη εμβέλεια
2.Τοποθετημένο με στενή δέσμη μέτρησης
3.Λευματική ευαισθησία στον αφρό και τη συγκέντρωση
4. Ευέλικτη μέτρηση διεπαφής χωρίς κινούμενα μέρη (ταυτόχρονη μέτρηση διεπαφής και συνολικό επίπεδο)


Μειονεκτήματα του πομπού ραντάρ κατευθυνόμενου κύματος

1.Επικοινωνία
2.Κρώση
3.Ανταλλαγές δυνάμεων
4.Buildup