Αντιμετώπιση προβλημάτων του μετρητή ροής Vortex

- Apr 18, 2019-

1. Τι γίνεται αν δεν υπάρχει ανάγνωση μετρητή ροής στροβίλου


Ο έλεγχος εάν έχουν θραύσματα μέσα στους μετρητές προκάλεσε την ανεπάρκεια των στροβίλων


2. Τα θραύσματα μπορεί να προκαλέσουν το ακόλουθο πρόβλημα


* Δεν υπάρχει ανάγνωση (ο στρόβιλος δεν κινείται)

* Χαμηλή τιμή του μετρητή (στρόβιλος που συνδέεται με θραύσματα)

* Υψηλή τιμή μετρητή (Τα θραύσματα βγάζουν ρευστό μέσω ενός στροβίλου).


Ο λόγος αυξάνεται, αλλά η πίεση διατηρείται σταθερή, ελέγξτε αν έχουν τοποθετηθεί σωληνώσεις και ανάντη σωληνίσκοι, όπως κάρφωμα ή παραφίνη κ.λπ.