Συμβουλές της βιομηχανικής Ηλεκτρομαγνητική ροόμετρο επιλογής

- Mar 26, 2019-

1. το ίδιο με άλλο τύπο μετρητή ροής, κανονικά η κλάση προστασίας του ολοκληρώματος μαγνητικό ροόμετρο είναι IP65. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ τύπος είναι IP68.


ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ χωρίζονται τύπος θα είναι μια πιο κατάλληλη επιλογή για υπόγεια εγκατάσταση ή σε καλά.


2. για μέτρο διαβρωτικό υγρό, μπορεί να ζητήσει ένα correspondened ειδικό ηλεκτρόδιο υλικό. Σκάφος της γραμμής κλπ.


3. ακόμη και σκέψης ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ έχει μια σταθερή αξιοπιστία, αλλά επιφανειακών ηλεκτροδίων ot θα είναι μολυσμένα εύκολα. Για να βεβαιωθείτε ότι η ακρίβεια της μαγνητικό ροόμετρο ευγενικά προτείνω να κάνετε ένα ετήσιο καθαρισμό.