Συμβουλές εγκατάστασης βιομηχανικού ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου

- Mar 27, 2019-

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο, συσκευή μέτρησης ροής μαγνητικού υγρού στη χημική μεταλλουργία, χαρτοποιία, βιομηχανία ρύπανσης των υδάτων. Χρησιμοποιεί για να μετρήσει τη ροή όγκου πλήρους σωλήνα.


1.Ο μαγνητικός μετρητής ροής θα πρέπει να αποφεύγει την εγκατάσταση σε υψηλή θέση ακτινοβολίας. Εάν πρέπει να είναι, κρατήστε το μετρητή ροής καλά ροή αέρα και θερμομονωτική κάλυψη


2. Ο μαγνητικός μετρητής ροής θα είναι καλύτερο να εγκατασταθεί μέσα στο δωμάτιο, σε περίπτωση βροχής, μόνιμου νερού και έκθεσης στον ήλιο. Ή έχετε κάποια αδιάβροχη ή αντηλιακή προστασία.


3.Μαγνητικός μετρητής ροής δεν πρέπει να εγκατασταθεί στην ατμόσφαιρα γεμάτη από αέρια διάβρωσης.


4. Αφήστε αρκετό χώρο για εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή.


5. Αποφύγετε την εγκατάσταση στο χώρο κοντά σε μαγνητικούς πόρους