Οι συνήθεις τύποι μετρητών ροής

- Apr 23, 2019-

Οι συνήθεις τύποι μετρητών ροής που βρίσκουν βιομηχανική εφαρμογή μπορούν να αναφερθούν παρακάτω


  • Τύπος απόφραξης (διαφορική πίεση ή μεταβλητή περιοχή)

  • Ροόμετρο τύπου τουρμπίνας

  • Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο

  • Ροόμετρα θετικής μετατόπισης, τα οποία συσσωρεύουν σταθερό όγκο ρευστού και στη συνέχεια μετράνε τον αριθμό των φορές που γεμίζεται ο όγκος για τη μέτρηση της ροής.

  • στροβιλομετρητή ροής

  • Ανεμόμετρο

  • Υπερήχων μετρητής ροής

  • Ο μετρητής ροής Coriolis