Ρυθμίστε γρήγορα τις παραμέτρους του μετρητή ροής υπερήχων

- Mar 29, 2019-

Υπερήχων ροόμετρο "μέθοδος διαφοράς ταχύτητας" ως αρχή, χωρίς σπάσιμο σωλήνα, μπορείτε να μετρήσετε τη ροή του υγρού μέσα στο σωλήνα


Οι βασικές παράμετροι πρέπει να διευθετηθούν

1. Σωλήξτε DO

2. Το πάχος του σωλήνα

3. υλικό σωλήνων

4. Υλικό επένδυσης

5. τύπος υγρού

6. αισθητήρας

7. μέθοδοι συναρμολόγησης μετατροπέα

8. Αποθηκεύστε τα δεδομένα στο M26