Συντήρηση των ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ

- Jul 30, 2018-

1. καμία επίδειξη, κανένα σήμα εξόδου ηλεκτρομαγνητική πομπό

 

Λύση:

(α) αν η ισχύς έχει συνδεθεί σωστά ή οποιαδήποτε βλάβη κυκλωμάτων ισχύος.

(β) Εάν το σήμα σύρματα της εξόδου έχει συνδεθεί σωστά

(γ) Εάν το μέτρο μέσο έχει πλήρη σωλήνα

δ) αν έχετε κάποιο οξείδιο ή συνημμένο στο ηλεκτρόδιο, σαφή ηλεκτρόδιο

(ε) μέτρηση κύκλωμα βλάβης

 

2. μηδενικό σημείο αστάθεια

 

Λύση:

(α) σωλήνας δεν είναι πλήρες μέτρο μέσο ή μέσο μέτρο έχουν φυσαλίδες στο εσωτερικό

(β) εξωτερικό έχουν ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο διαταραχθεί μέτρηση,

(γ) την ετερογενή αγωγιμότητα ή έχουν μέσα το μέσο μέτρο

(δ) η μόνωση του σήματος κύκλωμα γραμμές πάει κάτω