Σημείωση εγκατάστασης του ηλεκτρομαγνητικού μετρητή ροής

- Aug 24, 2018-

Οι ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές ροής προορίζονται για τη μέτρηση υγρών στις περισσότερες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, των λυμάτων, των τροφίμων και ποτών, των φαρμακευτικών και των χημικών.


Magnetic flow meter.jpg