Πώς να βεβαιωθείτε για την ακρίβεια του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου στην εγκατάσταση

- Nov 21, 2018-

Ο ηλεκτρομαγνητικός μετρητής ροής λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής Faraday. Το αγώγιμο μέσο κόβει τη γραμμή μαγνητικής επαγωγής για να παραγάγει την επαγόμενη ηλεκτροκινητική δύναμη και τα δύο ηλεκτρόδια μέτρησης που είναι εγκατεστημένα μέσω του κεντρικού άξονα του αγωγού συλλέγουν σήματα. Αν το μέσον μέτρησης φτάσει στο επίπεδο του ηλεκτροδίου μέτρησης, τότε το σήμα δεν είναι πλήρως ανιχνευμένο και ο μετρητής ροής εμφανίζει φυσικά τον συναγερμό κάτω ορίου ή ακόμα και τον συναγερμό κενών σωλήνων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιμένουμε ένα πλήρες σωλήνα.

electromagnetic flow meter_