Η μέτρηση εδάφους GPS είναι έτοιμη για αποστολή

- Nov 05, 2018-

NAVA, GPS Η μέτρηση της γης είναι ένα νέο προϊόν υψηλής τεχνολογίας, το οποίο λειτουργεί με περιορισμούς Περιοχή & Μήκος & Περιορισμός & Τιμολόγηση & Συνολικός ναύλος. Μετρά το πλάτος και την έκταση της γεωργικής γης μέσω των δορυφόρων, και έχει επίσης τη συνάρτηση της τιμής μονάδας και του υπολογισμού του ναύλου. Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλές γεωργοπεριβαλλοντικές δραστηριότητες για το δημιουργικό σχεδιασμό του σε φορητό υπολογιστή και για την υψηλή απόδοση και την αναλογία των τιμών. Το NAVA GPS μέτρησης εδάφους είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μέτρηση της γηπέρης γης των χρηστών. Απολαμβάνει μεγάλη φήμη από τους χρήστες, ιδίως από τη δασοκομία και τη γεωργία.

gps land measurement_副本