Μέτρηση ροής: Μετρητές Μαγνητικών Ροών - Εφαρμογή Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Εγκατάσταση

- Sep 12, 2018-

Εφαρμογή μαγνητικών μετρητών ροής: Ο μαγνητικός μετρητής ροής μετρά τον ογκομετρικό ρυθμό ροής οποιουδήποτε υγρού που έχει επαρκή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Οι περισσότεροι πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες έχουν ανεπαρκή αγωγιμότητα για μέτρηση με μαγνητικό μετρητή ροής. Σπάνια χρησιμοποιείται στη βιομηχανία πετρελαίου.
Οι μαγνητικοί μετρητές ροής χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολτούς

z92.gif

Πλεονεκτήματα του μαγνητικού μετρητή ροής:
1. Αντιδρούν μόνο στην ταχύτητα του ρευστού. Ιξώδες ανεξάρτητης πυκνότητας και στατική πίεση
2.Η μεγάλη αντίσταση 10: 1
3.Διαμετάλληλη ροή μέτρησης
4. Εύρος θερμοκρασίας υγρού -40 ° C έως + 260 ° C
5. Η πτώση πίεσης είναι αμελητέα
6.Wide ποικιλία μεγέθους

Μειονεκτήματα της μέτρησης μαγνητικής ροής :
1. Η αγωγιμότητα του υγρού της διαδικασίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τα 2 μικρογραμμάρια ανά εκατοστό
2. Ειδική φροντίδα απαιτείται για την εφαρμογή διάβρωσης
3.Δύσκολο στη βαθμονόμηση επί τόπου
4. Υψηλό κόστος
5. Μεγάλα μεγέθη είναι πολύ βαρύ

Σχετικά με την εγκατάσταση:
Ο μετρητής μαγνητικής ροής αποτελείται από δύο μέρη
Πρωτογενή στοιχεία εγκατεστημένα απευθείας στη γραμμή επεξεργασίας
Τα δευτερεύοντα στοιχεία είναι ένας ηλεκτρονικός πομπός
Ο μαγνητικός σωλήνας μετρητή ροής μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε θέση αλλά πρέπει να είναι γεμάτος με υγρό για ακριβή μέτρηση