Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο στη βιομηχανία νερού

- Sep 14, 2018-

Ο ηλεκτρομαγνητικός μετρητής ροής, όπως η καλή γραμμικότητα, ο ευρύς συντελεστής περιστροφής, η υψηλή αξιοπιστία και η ακρίβεια του μετρητή στη βιομηχανία ύδρευσης έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως, ειδικά στην είσοδο / έξοδο νερού του πηγαίου νερού και το τελικό νερό παίζει μια σημαντική θέση μέτρησης. Αν και ο σχεδιασμός και η τεχνολογία επεξεργασίας ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου έχει βελτιωθεί, αλλά κατά τη διάρκεια της πρακτικής εφαρμογής του χώρου του χρήστη, πολλοί παράγοντες επηρεάζουν άμεσα την απόδοση του οργάνου, αλλά δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των χρηστών. Οι χρήστες στην επιλογή του σχεδιασμού οργάνων, την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση ολόκληρης της διαδικασίας, την ανάγκη να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι βασικές συνθήκες για την κανονική λειτουργία του οργάνου, το όργανο λειτουργεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας.