Πολιτικού μηχανικού δοκιμή κάθισης σκυροδέματος

- Mar 26, 2018-

Ο προσδιορισμός κάθισης σκυροδέματος μέτρα η συνοχή του νωπού σκυροδέματος πριν δύσει. Γίνεται έλεγχος της ικανότητας προς εργασία των πρόσφατα έκανε συγκεκριμένα, και ως εκ τούτου, την ευκολία με την οποία συγκεκριμένες ροές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της μια αντικανονικά μικτό παρτίδα. Η δοκιμή είναι δημοφιλής λόγω της απλότητας του μηχανισμού που χρησιμοποιείται